Prawo do odstąpienia od umowy (Zwrot)

Wersja skrócona (pełna wersja: Regulamin - paragraf 4)
Termin odstąpienia od umowy zawartej na odległość wynosi 14 dni od momentu wydania rzeczy, a do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

Odstąpienie od umowy i zwrot rzeczy, które są przedmiotem umowy pomiędzy Sprzedającym a Konsumentem jest możliwe tylko wtedy gdy:

plomba zabezpieczająca wraz z firmową etykietą, przymocowane do rzeczy znajdują się w stanie nienaruszonym;
rzecz znajduje się w stanie oryginalnym, bez śladów i efektów modyfikacji;
rzecz nie posiada widocznych śladów użytkowania, w co włącza się: zmiana koloru (miejscowego jak i całościowego), zmiana kształtu, zmiana zapachu, naruszenie struktury materiału (uszkodzenia mechaniczne, uszkodzenia chemiczne, uszkodzenia termiczne, uszkodzenia poprzez promieniowanie światła widzialnego i niewidzialnego), trwałych zabrudzeń poprzez kontakt z substancjami pochodzenia naturalnego i nienaturalnego;

Konsument odsyła rzeczy wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko na adres:

LS FACTORY Sp. z o.o.
ul. Na Ostatnim Groszu 4/1u
54-207 Wrocław
e-mail: kontakt@alessiashop.pl
tel: +48 576 774 202
z dopiskiem: ZWROTPOBIERZ FORMULARZ ZWROTU