Rękojmia (Reklamacja)
Wersja skrócona (pełna wersja: Regulamin - paragraf 5)
Konsument, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, może:


• złożyć oświadczenie o żądaniu nieodpłatnej naprawy;
• złożyć oświadczenie o żądaniu wymiany rzeczy na nową;
• złożyć oświadczenie o żądaniu obniżenia ceny rzeczy o wybraną kwotę;
• złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy (gdy wada jest istotna),

Konsument odsyła rzeczy wraz z odpowiednim oświadczeniem na adres:

LS FACTORY Sp. z o.o.
ul. Na Ostatnim Groszu 4/1u
54-207 Wrocław
e-mail: kontakt@alessiashop.pl
tel: +48 576 774 202
z dopiskiem: REKLAMACJA


POBIERZ FORMULARZ REKLAMACYJNY