POLITYKA PRYWATNOŚCI I BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

 

§1 Definicje

 

1. Sprzedający:

 

LS FACTORY Sp. z o.o.

ul. Kokosowa 3/8

54-060 Wrocław

NIP: 8943133629, REGON: 381526592, KRS: 0000752102

 

2. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

3. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

4. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

5. Adres pocztowy – imię i nazwisko lub nazwa instytucji, położenie w miejscowości (w przypadku miejscowości podzielonej na ulice: ulica, numer budynku, numer mieszkania lub lokalu; w przypadku miejscowości niepodzielonej na ulice: nazwa miejscowości i numer nieruchomości), kod pocztowy oraz miejscowość.

6. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.alessiashop.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

7. Dane kontaktowe:

 

LS FACTORY Sp. z o.o.
ul. Kokosowa 3/8
54-060 Wrocław
e-mail: kontakt@alessiashop.pl

 

8. Dostawa – rodzaj usługi przewozowej wraz z określeniem przewoźnika i kosztu.

9. Klient – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10. Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku z późniejszymi zmianami.

11. Konsument – pełnoletnia osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, dokonująca u Sprzedającego zakupu niezwiązanego bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

12. Kupujący – zarówno Konsument, jak i Klient.

13. Prawo konsumenckie – ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku.
14. Produkt – minimalna i niepodzielna ilość rzeczy, która może być przedmiotem zamówienia, a która podana jest w sklepie Sprzedającego jako jednostka miary przy określeniu jego ceny (cena/jednostka).

15. Sklep – serwis internetowy dostępny pod adresem www.alessiashop.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może złożyć zamówienie.

16. Sprzedający:

 

LS FACTORY Sp. z o.o.
ul. Kokosowa 3/8
54-060 Wrocław
NIP: 8943133629, REGON: 381526592, KRS: 0000752102
 

17. System – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego, potocznie określany Internetem.

18. Termin realizacji – podana na karcie produktu liczba godzin lub dni roboczych.

19. Umowa – umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku w przypadku Konsumentów i umowa sprzedaży w rozumieniu art. 535 Ustawy kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku w przypadku Kupujących.

20. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego złożone za pośrednictwem sklepu określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów; rodzaj dostawy; rodzaj płatności; miejsce wydania rzeczy , dane Kupującego a zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedającym.

 

§2 Administrator danych osobowych

 

Członkowie spółki należący do:

LS FACTORY Sp. z o.o.
ul. Kokosowa 3/8
54-060 Wrocław
NIP: 8943133629, REGON: 381526592, KRS: 0000752102

 

§2 Przetwarzanie danych osobowych

 

Klient korzystający z usług sklepu internetowego www.alessiashop.pl zostanie poproszony o podanie swoich aktualnych danych osobowych. Dane te będą przetwarzane wyłącznie w celach świadczenia usług oferowanyuch w sklepie.

 

§3 Cel przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe Klienta są niezbędne do prawidłowego świadczenia usług, w szczególności do:

1.    Rejestracji w sklepie

2.    Zawarcia umowy kupna-sprzedaży

3.    Rozliczeń transakcyjnych

4.    Dostarczenia towaru

5.    Przesyłania newslettera

 

§4 Rodzaje danych osobowych

Klient, który postanawia skorzystać z usług sklepu internetowego, za swoją zgodą, zostaje zobowiązany do podania następujących, aktualnych danych osobowych:

1.    Imię i nazwisko

2.    Adres pocztowy

3.    Adres e-mail oraz numer telefonu

4.    Sposób płatności

 

§5 Podstawa prawna

 

Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z przepisami RODO /Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r./ Postawą przetwarzania danych osobowych jest przede wszystkim art. 6 RODO.

 

§6 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 

Dane osobowe są przetwarzane przez Sprzedającego za zgodą Klienta, wyrażoną w chwili rejestracji w sklepie internetowym oraz w chwili potwierdzenia dokonanej  transakcji. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, jednakże w niektórych przypadkach może być konieczne do zawarcia umowy lub innych czynności związanych ze świadczeniem usług przez Sprzedającego.

 

§7 Uprawnienia

 

1. Klient ma prawo do dostępu i wglądu w swoje dane osobowe przetwarzane przez Sprzedającgo.

2. Klient w każdej chwili może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych bez podawania przyczyny. Żądanie może dotyczyć wskazanego przez Klienta celu przetwarzania. Wycofanie zgody co do wszystkich celów przetwarzania spowoduje, że zostanie usunięte konto Klienta Sklepie, a dane osobowe nie będą przez nas przetwarzane, skutkiem czego uniemożliwione zostanie dalsze świdczenie usług przez Sprzedającego na rzecz Klienta. Wycofanie zgody nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

3. Klient może zażądać od Sprzedającego, aby ten ograniczył przetwarzanie danych osobowych przez określony czas lub w określonym zakresie. Żądanie to nie wpłynie na dotychczas dokonane czynności.

4. Klient w każdej chwili może zażądać od Sprzedającego informacji o zakresie przetwarzania danych osobowych. Sprzedający ma obowiązek poinformować Klienta nie później niż w ciągu miesiąca od otrzymania każdego z żądań.

 

§7 Okres przetwarzania danych osobowych

 

Sprzedający będzie przechowywać dane osobowe Klienta tak długo, jak długo Klient pozostanie aktywnym użytkownikiem Sklepu. Dane osobowe Klienta będą przechowywane przez Sprzedającego do czasu usunięcia konta KlientaSklepie. Usunięcie konta może nastąpić na żądanie Klienta, ale również w przypadku wycofania przez Klienta zgody na przetwarzanie danych, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych bądź zażądania ich usunięcia.

 

§8 Bezpieczeństwo danych osobowych

Przetwarzając dane osobowe Klienta, Sprzedający stosuje środki organizacyjne i techniczne zgodne z właściwymi przepisami prawa, w tym szyfrowanie połączenia za pomocą certyfikatu SSL.

 

§9 Powierzenie danych osobowych

 

Dane osobowe Klienta mogą zostać powierzone podmiotom współpracującym ze Sklepem w zakresie niezbędnym do świadczenia usług, to jest w szczególności:

1. Przygotowanie zamówionego towaru

2. Przeprowadzenie procesu płatności

3. Wysyłka i dostarczenie towaru

Sprzedający nie przekazuje Twoich danych, nie sprzedaje ich ani nie wymienia się nimi w celach zarobkowych lub marketingowych. Dane osobowe nie są przekazywane poza obszar Unii Europejskiej.

 

§10 Newsletter

 

Klient ma możliwość subskrybowania newslettera poprzez podanie adresu e-mail i wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przesyłania informacji handlowych oraz marketingowych drogą mailową. Newsletter informuje o najnowszych produktach lub promocjach. Klient może w każdym momencie zrezygnować z subskrypcji newslettera klikając link zawarty w otrzymanym newsletterze lub przesyłając wiadomość e-mail na adres: kontakt@alessiashop.pl

Klient zapisując się do newslettera wyraża następującą zgodę:

Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczenie usług drogą elektroniczną (Dz.U.2017.1219 t.j.) w formie wiadomości tekstowej sms na podany numer telefonu na temat usług oferowanych przez LS FACTORY Sp. z o.o. przy ul. Kokosowej 3/8 z siedzibą we Wrocławiu. Zgoda jest dobrowolna i może być w każdej chwili wycofana, klikając w odpowiedni link na końcu wiadomości e-mail. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przez jej wycofaniem.

 

§11 Cookies

 

Sklep korzysta z tzw. plików cookies (ciasteczek). Pliki te są zapisywane w pamięci urządzenia Klienta (komputera, telefonu, itd.). Umożliwiają one między innymi korzystanie ze wszystkich funkcji serwisu, nie powodują zmian w ustawieniach urządzenia Klienta. Informacje zarejestrowane w plikach cookies są używane m.in. w celach reklamowych i statystycznych oraz w celu dostosowania serwisów do indywidualnych potrzeb Klienta. Ustawienia dotyczące cookies można zmienić w swojej przeglądarce internetowej. Jeżeli ustawienia te pozostaną bez zmian, pliki cookies zostaną zapisane w pamięci urządzenia. Korzystając z odpowiednich opcji przeglądarki, w każdej chwili można usunąć pliki cookies oraz blokować wykorzystanie plików cookies w przyszłości.

 

§12 Google Analytics

 

Sklep internetowy Varlesca.pl używa mechanizmów analizy usług sieciowych Google Inc. (”Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA “): Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger. Google Analytics, Google Double Click and Google Tag Manger używają plików cookies, które umożliwiają analizę sposobu korzystania ze stron internetowych. Informacje zbieranie przez pliki cookies są przekazywane na serwery Google znajdujące się w USA i archiwizowane. Użytkownik może zablokować zapisywanie plików cookie w przeglądarce internetowej. Jednakże w takim przypadku pełne wykorzystanie wszystkich funkcji strony internetowej nie będzie możliwe. Oprócz tego, Użytkownik może zablokować zapisywanie danych zebranych przez cookies dotyczących używania strony internetowej (włącznie z adresem IP) i wysyłanie ich do Google, jak również przekazywanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę dostępną pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl

 

§13 Regulacje końcowe

 

Jeśli Klient uważa, że Sklep przetwarza dane osobowe w niewłaściwy sposób, może się skontaktować ze Sprzwedającym w celu wyjaśnień. Ma też prawo zgłosić skargę w organie nadzorczym.

W przyszłości może zajść konieczność aktualizacji zasad polityki prywatności. Ich najnowsza wersja będzie zawsze dostępna na naszej stronie internetowej. Będziemy informować o każdej zmianie treści polityki prywatności, na przykład o zmianach dotyczących celu, w jakim korzystamy z Twoich danych osobowych lub Twoich praw.